PROFESOREK 2003

..................................................................................................................................... ........................................

imię i nazwisko klasa

PAN TADEUSZ --- sprawdzian ze znajomości treści


1. Podaj rok wydania "Pana Tadeusza" .............................................


2. Gdzie napisano "Pana Tadeusza" ?........................................................


3. Podaj pełny tytuł "Pana Tadeusza" .............................................................................................................................................


.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................


4. Z ilu ksiąg składa się "Pan Tadeusz" ? ......................................


5. Podaj tytuły ksiąg II i X .............................................................................................................................................................


6. Imię i nazwisko panicza z ks. I ....................................................................................................................................................


7. Dwa inne "imiona" Gerwazego ...................................................................................................................................................

8. O co toczyli spór Hrabia i Sędzia ? ..........................................................................................................................................


9. O co toczyli spór Rejent i Asesor ? ............................................................................................................................................


10. Czy Tadeusz wyruszył na polowanie (ks. II) ? ........................................................................................................................


11. O jakiej porze dnia Hrabia rozmawiał z Gerwazym (ks.II) ? ..................................................................................................


12. Powiedzonko Gerwazego - ............................................................................................................................................................


13. K to oblegał zamek w opowieści Gerwazego? ............................................................................................................................


14. Kogo zabił Jacek Soplica ? ..............................................................................................................................................................


15. Czy ofiara zobaczyła strzelającego ? ..............................................................................................................................................


16. Kim była Telimena ? ........................................................................................................................................................................


17. Kogo zobaczył Hrabia w sadzie (ks.II) ? ......................................................................................................................................


18. Kto to kawiarka ? .............................................................................................................................................................................


19. Co wyczyniał Wojski w czasie śniadania ? ..................................................................................................................................


20. Którego dnia tygodnia rozpoczyna się fabuła "Pana Tadeusza" ..................................................................................................


21. Jak przezwał się po powrocie na Litwę Jacek Soplica? ....................................................................................................................


22. Czy Jacek Soplica był na zaręczynach Tadeusza i Zosi ? ..............................................................................................................


23. Przez co strzelali się Domejko z Dowejką ? ...............................................................................................................................


24. Co otrzymał Tadeusz na drogę od Zosi ? .......................................................................................................................................


25. Kim był Jankiel ? ...............................................................................................................................................................................


26. Kto był przy łożu śmierci Jacka Soplicy ? .......................................................................................................................................


27. Podaj pierwsze zdanie z "Pana Tadeusza" - ..................................................................................................................................


..............................................................................................................................................................................................................

28. Środek stylistyczny często używany przez Mickiewicza w "Panu Tadeuszu" ...............................................................................


29. Postać historyczna występująca w "Panu Tadeuszu" .....................................................................................................................


30. Podaj jeden wyraz, który szczególnie zapamiętałeś(aś) z "Pana Tadeusza" ..............................................................................


Skala ocen : 30-29 bdb; 28-25 db;24-21 dost;20-15 dop;14-0 ndst


PUNKTY ............................................... OCENA .....................................................................................................

Adam Mickiewicz - BIOGRAFIA

IMIĘ I NAZWISKO .....................................................................................................

KL. .......................


1.Podaj miejsce urodzin Mickiewicza .................................


2. Podaj datę urodzin ................................................................ .


3. Do roku 1815 Adaś uczęszczał do szkoły powiatowej w .......................................... .


4. Później rozpoczął studiowanie na Uniwersytecie w .............................................. .


5.Dzisiaj miasto to jest stolicą ........................................................ .


6.Pierwszy tomik poezji Mickiewicza ukazał się w ............................ .


7.Zawierał między innymi wiersze pod tytułem ".................................... i .....................................".


8. Po studiach był ...................................... w Kownie.


9. Za członkostwo w Towarzystwie ............................................... i ...........................................

w 1824 został skazany na zesłanie w głąb Rosji.


10. Poznał wówczas poetę rosyjskiego .................................................................... .


11. Po wycieczce na Krym napisał "................................. krymskie".


12.W stolicy carskiej Rosji , przed wyjazdem na Zachód w 1828 ukazała się jego powieść


historyczna pt. " ............................... ................................. ".


13. Będąc w Dreźnie w 1832 napisał "............................................................"


14. Był profesorem literatury w Lozannie i w ......................................... .


15. W tym mieście w 1834 napisał epopeję narodową "........................................................"


16. Podczas pobytu w Rzymie w 1848 był z audiencją u ............................ i spotkał się z polskim

poetą ............................................................. .


17.Swoje poglądy wyrażał w swoim dzienniku " ................................... ...............................”.


18. Zmarł ................................................. w Konstantynopolu (obecnie Istambuł) w Turcji.


19.Jego szczątki w 1890 przeniesiono na ................................... .


20. Adam Mickiewicz żył w epoce zwanej .............................................. .


21. Był przedstawicielem tzw. Wielkiej ................................................ .


Skala ocen: 21-20 bdb; 19-17 db;16-14 dst;13-10 dop; 9-0 ndst


PUNKTY .............................. OCENA ...................................................................................

Opracował Mirosław Węsiora